تماس با ما

تماس با ما


آدرس: - مشهد- میدان فردوسی- میدان بوعلی- پژوهشکده بوعلی- مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد- شرکت بزرگمهر منیر سورن

051-37283965

info@bms-elec.ir

فرم تماس با ما