دستگاه داپلر فونولایزر آموزشی

  • 2
  • 3
  • مولاژ آموزشی

دستگاه داپلر فونولایزر آموزشی


دستگاه داپلر فونولایزر آموزشی با ارائه الگوی سمعی و بصری منجر به دید صحیح­تری جهت تشخیص صداهای قلب و نیز بیماری های ساختمانی و مادرزادی قلبی می‌شود و قادر است به کمک قسمت شبیه‌ساز خود، دید درستی از سوفل‌های قلبی و تحلیل آن ارائه نماید. دانشجو می‌تواند با استفاده از گوشی پزشکی خود، صدای انتخاب شده را در کانون سوفل بر روی قفسه سینه مولاژ که در کنار دستگاه قرار دارد، سمع نماید و بطور همزمان گراف رنگی سوفل مربوطه را نیز بر روی نمایشگر ببیند.

برای دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید: کاتالوگ